Passende & gerichte coaching

Partner van iemand met een burn-out

Voordat je het in de gaten hebt bepaalt jouw partner met burn-out of je wel of niet mag praten, en of je wel of niet mensen thuis mag ontvangen, omdat het hem te veel is. Als jij je te veel gaat aanpassen aan de wensen van een partner met burn-out word je stapelgek en verlies je jezelf.

“… Een predikant die een burn-out heeft gehad, heeft zijn ervaringen vastgelegd […]. Hij beschrijft ook de ervaringen van zijn echtgenoot en citeert haar:
‘Ik kan het niet langer aanzien. Ik wil dit niet langer. Ik weet niet wat ik moet doen. Soms wil ik gewoon weg: een rugtas en de deur achter me dicht trekken. Weg, waarnaartoe zou ik niet weten. Gewoon weg van alles…’ …” (p. 29-31)
(Burnout en naastbetrokkenen. Leijten, C., Theinisse, A.. (2013). Uitgeverij Boom; Amsterdam)

De rollercoaster voor de partner

Leijten & Theinisse (2013) begeleiden al jaren mensen, die een een partner (man, vrouw, vriend, vriendin) in huis hebben die moe is, zelfs doodmoe. Vaak is de focus op degene die ziek is, die met burn-out te kampen heeft. Toch het leven en zorgen voor iemand met burn-out is zeer moeilijk. Degene met een burn-out kan niets meer en is aangewezen op zijn mensen in de omgeving. Je wordt opeens mantelzorger, zonder dat je het direct in de gaten hebt: in het begin wil je helpen, neem je veel over, en gedraag je wellicht als een hulpverlener. Echter is het ook nodig je te beschermen tegen jezelf en tegen een uitgeputte medemens. Eindelijk komt jullie relatie enorm onder druk te staan, waardoor wellicht emoties als verdriet (je lijkt je partner te verliezen) en ook ruzies kunnen ontstaan: je voelt je overbelast (huishouding, opvoeding, financiën ..ect), je voelt opeens je alleen, je voelt je wellicht bedrogen of zelfs in paniek (je haalde een deel van jouw bestaansrecht ook uit de actieve rol van je partner), je mist de verbinding (verwarring door deze totale omkering van de mens waarop je verliefd bent geworden), je vraagt je af of jullie relatie dat wel volhoudt (je bent op zoek naar de oorspronkelijke gelijkwaardige relatie die jullie hadden, en voel je wellicht nu als ouder tegenover je partner, een extra kind waar je aandacht aan moet geven), de ander komt voor jouw gevoel niet ‘gauw genoeg in beweging’, je voelt je tekortgedaan.

Zorg goed voor jezelf – makkelijk gezegd: ja!

Mensen met een burn-out zitten veel in hun hoofd, en lijken alleen maar te denken en niet te voelen en gaan dan niet in verbinding met een ander. Gezien mensen met een burn-out in de steek werden gelaten door hun lijf, lijken ze intens veel behoefde te hebben aan ‘gezien te worden’, ‘liefde te krijgen’ en ‘respect te krijgen’. De bevestiging van deze levensbehoeften is normalieter een wederkerig proces, toch helaas kan iemand met een burn-out niet voldoen aan zijn deel van deze uitwisseling. Voor jou als partner betekent dat: geen bevestiging van jouw levensbehoeften. Jij wordt dus niet gezien, je krijgt weinig liefde, en je krijgt weinig respect van jouw partner. In plaats daarvan is de situatie dat de relatie met de zieke partner nu even, tijdelijk, alleen maar energie kost: het is voor partners, vrienden en kinderen een loodzware last. Blijf voor jezelf opkomen in deze moeilijke tijden. Leijten & Theinisse (2013) omschrijven dat als volgt:

• Vraag bij anderen aandacht voor deze uitputtingsslag en voor jouw emoties
• Houd vast aan contacten buitenhuis, zodat jouw levensbehoeften daar vervuld worden
• Laat je inspireren door anderen
• Blijf sporten
• Blijf gezellige dingen doen

Zoek steun voordat ook jij onderuit gaat

Over burn-out wordt veel geschreven, en opeens is het onderdeel van jouw leven. Je had het nooit voor mogelijk gehouden. Er kunnen gevoelen van schaamte opduiken! En als je je dan toch eens openbaart in je omgeving en je het gevoel hebt dat er met onbegrip op wordt gereageerd (wat uit de praktijk vaak lijkt) kan dat ervoor zorgen dat je je meer terug zou kunnen trekken. Gevoelens dat je er mee alleen staat zijn erg erkenbaar: Ik wil daarom naast je komen te staan, in deze moeilijke periode om je te steunen. Weet: het gaat echt voorbij! Sterker nog: het kan een enorme meerwaarde betekenen in het leven van degene die het doormaakt. Het geeft de kans een afslag in het leven te nemen, die altijd gemist werd. Wellicht voor jullie beiden?

De wisselwerking die een burn-out op een relatie en op je eigen gezondheid kan hebben is erg groot. Je wilt natuurlijk dat deze situatie z.s.m. overgaat en dan doe je er alles aan om dat te bereiken. Laat je helpen, voordat ook jij nog uitvalt! Neem contact met mij op en maak een afspraak voor een gratis intakegesprek.