Passende & gerichte coaching

Hoogsensitiviteit en ouderschap

Het is voor ouders van hoogsensitieve kinderen van belang, dat ze weten of zijzelf ook hooggevoelig zijn. Dit heeft namelijk invloed op het gedrag tegenover het hoogsensitieve kind. Jouw goede kennis hierover is belangrijk voor jouw zelfbeeld en zelfreflectie, die een positieve bijdrage leveren aan de onderlinge relatie met jouw kind. Hoogsensitiviteit bij ouders leidt ertoe dat ze veel herkennen in de belevenissen van hun kind. Hierdoor lopen ze het gevaar dat ze hun kind niet als zelfstandige persoonlijkheid kunnen zien, maar meer als afbeelding van zichzelf.

Vicieuze cirkel

Voor hoogsensitieve ouders kunnen kinderen een ‘bron van prikkels’ zijn. Hierdoor gaan ze over hun eigen grenzen heen en raken ze eerder overprikkeld. Ze belanden in een vicieuze cirkel, waardoor ‘sensitief’ gedrag en wederzijds begrip ver te zoeken zijn. Daarnaast kan het zo zijn dat juist deze hoogsensitieve ouders onbewust hun eigen hoogsensitiviteit sterk afkeuren en zichzelf ‘sterker voordoen’ dan dat ze zijn. Dit kan het hoogsensitieve kind er nog meer toe brengen zijn eigen hoogsensitiviteit te verwerpen.

Ben jij een hoogsensitieve ouder? Dan is het volgende belangrijk:

  • Realiseer je dat hoogsensitiviteit voor iedereen anders ‘leeft’.
  • Licht jouw kind toe over jouw hoogsensitiviteit.
  • Herken je eigen zwakheden en projecteer deze niet op je kind.
  • Werk aan je eigen afgrenzing.
  • Bescherm je kind niet te veel, maar moedig hem aan zijn kracht in te zetten.

Normaal sensitieve ouders

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij als ouder niet hoogsensitief bent, maar wel een kind hebt dat hoogsensitief is. Normaal sensitieve ouders kunnen met onbegrip tegenover hun kind staan. Ze hebben moeite om het gedrag en de reacties van hun kind te begrijpen. Hierbij ontstaat het gevaar dat ze hun kind de boodschap meegeven dat het ‘niet goed’ is. En dat kan weer schaamte bij het kind losmaken. Aan de andere kant kunnen normaal sensitieve ouders een solide en rustige thuisbasis aan het kind bieden, waarin de kinderen tot rust kunnen komen.

Ben jij een normaal sensitieve ouder? Dan is het volgende belangrijk:

  • Accepteer jouw kind zoals het is.
  • Laat je informeren over hoogsensitiviteit.
  • Ondersteun jouw kind in zijn sterke kanten.
  • Overvraag jouw kind niet en gun hem zijn rust.

Duidelijk is: wie ondersteunende ouders heeft, staat later veel sterker in het leven. Een niet-sensitieve omgeving (ouders/leraren/vrienden) maakt mensen met hoogsensitiviteit ziek en verhoogt de kans op stress, burn-out en/of depressie.