Passende & gerichte coaching

Hoogsensitiviteit bij vrouwen

Hoogsensitiviteit uit zich bij iedereen anders. Dit geldt ook voor kinderen. Het ene kind reageert heftig op smaak, geur en textuur, waardoor het een moeilijke en langzame eter is. Het andere kind kampt met hoofd- en buikpijn, waarvoor geen medische oorzaak te vinden is. En weer een ander kind heeft moeite met overgangen: van thuis naar school, van dag naar nacht, van alleen naar in een groep zijn etcetera.

Te veel prikkels bij kinderen

Zo fijngevoelig hoogsensitieve kinderen zijn, zo gemakkelijk kunnen ze ‘uit hun bol gaan’. Teveel prikkels en een buitenwereld die deze kinderen niet begrijpt, zorgen ervoor dat ze over hun grenzen gaan. Als ze niet worden geaccepteerd zoals ze zijn, voelen zij zich gauw ‘afgewezen’. Hierdoor gaan ze aan zichzelf twijfelen en dat heeft invloed op hun gevoel van eigenwaarde. Consequentie hiervan kan zijn dat ze zich steeds meer naar buiten oriënteren en afhankelijk worden van feedback van anderen. Zo verliezen deze kinderen al gauw het contact met zichzelf.

Nieuwsgierig en fantasievol

Zoals je hierboven hebt gelezen, is het belangrijk dat hoogsensitieve kinderen worden geaccepteerd en begrepen zoals ze zijn. Als deze kinderen de kans krijgen zichzelf volledig te ontwikkelen dan kunnen ze beter gebruikmaken van de kwaliteiten die hoogsensitiviteit met zich meebrengt: deze kinderen zijn meestal erg nieuwsgierig, fantasievol en uitermate sterk in complex denken. Een eigenschap die ook aan veel hoogsensitieve kinderen toebehoort, is dat ze goed tussen de lijnen kunnen lezen. Daardoor zijn zij ideale bemiddelaars, die staan voor rechtvaardigheid, harmonie en het welzijn van de groep.

De rol van opvoeders bij hoogsensitieve kinderen Hoe beter ouders, andere vaste contactpersonen en leraren op de eigenheid van een hoogsensitief kind kunnen ingaan, hoe groter de kans dat het kind bij zichzelf weet te blijven. Het is noodzakelijk dat het kind leert om zijn eigen behoeften te herkennen en als belangrijk te ervaren. Daarbij kan het zijn dat jullie als ouders moeten optreden tegen de gangbare opvoedadviezen of tegen de maatschappelijke verwachtingen ingaan. En daar wil ik jullie graag bij helpen door een aantal eenvoudige handvatten aan te reiken.