Passende & gerichte coaching

Coaching gericht op Stress-management

Hier moet nog nieuwe tekst komen

Misschien is het goed om het begrip hoogsensitiviteit uit te leggen. Hoogsensitiviteit is een begaafdheid in de waarneming: gespitste zintuigen zonder pauze. Mensen worden hoogsensitief genoemd omdat zij uitgesproken heftig reageren op prikkels (vanbinnen en vanbuiten zichzelf). Wetenschappelijke inzichten tonen aan dat deze bijzondere reacties op prikkels neurologische oorzaken hebben.
Neurologische oorzaken
Als we kijken naar die neurologische oorzaken dan kunnen we die als volgt uitleggen. Tijdens het neurologische prikkelverwerkingsproces worden meer prikkels in het zenuwstelsel opgenomen. Daarnaast worden die prikkels diepgaander verwerkt, waardoor meer hersengebieden actief zijn dan bij ‘normaal gevoelige’ mensen. Deze complexere verwerking verklaart ook waarom hoogsensitieve mensen meer tijd en rust nodig hebben voor de verwerking van de opgenomen informatie.

Hoe kunnen we hoogsensitieve mensen typeren?

Het allerbelangrijkste is dat je hoogsensitiviteit niet kunt krijgen, maar dat je het bent! Over het algemeen beschikken hoogsensitieve mensen over een rijk gevoelsleven, zijn ze creatief en hebben een uitstekende intuïtie. Daarnaast hebben ze een uitgebreid waarnemingsvermogen, waardoor ze uitstekend in staat zijn om mensen in zijn geheel waar te nemen (verbaal en non-verbaal). Waardoor een uitstekend inlevingsvermogen voor hun beschikbaar is. Ondanks dat hoogsensitiviteit een echte begaafdheid is, hebben veel mensen er last van.

Psychische problemen en lichamelijke klachten

Hoogsensitieve mensen hebben geen ’filter’ in hun informatieverwerkingssysteem. Alle prikkels komen direct binnen. Deze grote hoeveelheid informatie kan zich als wortel van psychische problemen ontpoppen en tevens lichamelijke klachten veroorzaken. Dat kan verklaren dat mensen met hoogsensitiviteit een verhoogde kwetsbaarheid vertonen, wat onder andere gekenmerkt wordt door meer stress. Mensen met hoogsensitiviteit hebben baat eraan hun leven anders vorm te geven.

Duidelijk is: wie ondersteunende ouders heeft, staat later veel sterker in het leven. Een niet-sensitieve omgeving (ouders/leraren/vrienden) maakt mensen met hoogsensitiviteit ziek en verhoogt de kans op depressie en andere mentale problemen.